O benickém statku

Barokní statek Benice leží na samotě v krásné, mírně zvlněné krajině bývalého panství arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s převahou lesů a rozlehlých luk. Je postaven na plochém návrší, nad údolím, kde stála původní osada s tvrzí.

První zmínky o benické tvrzi pocházejí z počátku 14. století. Od roku 1597, kdy se stala součástí konopišťského panství, prošla rukama několika majitelů, z nichž nejznámějším byl Albrecht z Valdštejna. V roce 1734 zdědil panství František Václav z Vrtby, synovec nejvyššího purkrabí Království Českého Jana Josefa z Vrtby. František Václav z Vrtby nechal kolem roku 1750 v rámci rozsáhlých úprav svého panství postavit v Benicích barokní statek.

Ojedinělá trojkřídlá budova je vepsána do rovnostranného trojúhelníku o straně 114 metrů. Neobvyklý půdorys stavitel zvolil na přání Františka Václava z Vrtby, neboť trojúhelník byl symbolem svaté Anny, patronky, ke které se modlila jeho manželka Anna Marie z Klenového. Křídla dvora jsou dlouhá 75 metrů a jejich konce jsou spojeny zdmi s branami. Jejich polohu určuje další, zrcadlově převrácený rovnostranný trojúhelník. Základním obrysovým vzorcem stavby je hexagram, tedy symbol Davidovy neboli Mariánské hvězdy.

S přilehlými pozemky byl statek součástí konopišťského panství do roku 1918. Posledním majitelem byl arcivévoda Ferdinand d´Este. Od roku 1918 do roku 1994 s krátkou přestávkou v období protektorátu, kdy sloužil jako cvičiště pro armádu, vlastnil hospodářský dvůr československý stát.

V roce 1994 se statek stal sídlem Hřebčína Favory a od té doby prošel kompletní rekonstrukcí.

Barokní statek Benice je pro svoji historickou a architektonickou hodnotu zapsán jako kulturní památka.

Více na http://www.favory.cz.
Pokud se Vám Barokní statek Benice líbí a uvažujete o uspořádání svatby u nás, rádi Vám po osobní schůzce připravíme předběžnou kalkulaci. Kontaktujte nás: Martina Pilátová, tel: 601 324 166, svatba@statekbenice.cz
© 2017